Cursuri de pregatire la disciplina PEDAGOGIE - Gradul didactic II, 2017

 

 

ANUNŢ

 

ŞCOALA DE VARĂ

 

 

Universitatea din Piteşti, prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul Facultatii de Ştiinţe ale Educaţiei, Stiinte Sociale si Psihologie organizează SCOALA DE VARA, in cadrul careia se vor desfasura  activitati de formare continuă a personalului didactic din învăţământul gimnazial şi liceal. Aceste activitati se adreseaza si cadrelor didactice inscrise la examenul pentru obtinerea gradului didactic II, categoria­: PROFESORI.

 Şcoala de vară îşi propune să contribuie la dezvoltarea profesională a participanţilor, oferind competenţe psiho-pedagogice, didactico-metodologice, de comunicare şi relaţionare, de organizare şi conducere a clasei de elevi, de evaluare a activităţii didactice, de inovare a practicilor educaţionale.

Curriculum-ul programului cuprinde unităţi tematice din domeniile:

-         Pedagogie şcolară, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, management educational;

Activităţile se vor desfăşura în mai multe serii de formare în perioada 3 iulie – 15 iulie 2017, in corpul B, str. Gheorghe Doja.

Formatori: cadre didactice ale Universităţii din Piteşti.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal.

Înscrieri: până la 30 IUNIE 2017 la sediul D.P.P.D. din Bd. Republicii nr. 71. Etaj 3, prin completarea şi depunerea unei Fişe de înscriere. Mai multe detalii pot fi obţinute la numărul de telefon: 0348453431.

Criterii economice: număr minim de cursanţi – 40; costuri estimate /cursant (taxa de participare) -  300 lei

 

 

Taxa aferentă gradului didactic II (înscriere şi înmatriculare) este de 160 lei si se plăteşte în acelaşi timp cu taxa de înscriere la cursuri pana la data de 30 iunie.Copiile de pe chitanţe se depun la secretariatul DPPD.

 

Taxele pot fi achitate la casieriile UPIT sau

 

CONT DPPD

RO13TREZ04620F331700XXXX

TREZORERIA PITEŞTI

COD FISCAL 4122183