ANUNȚ COLOCVIU GRAD I 2017-2019

Cadrele didactice care vor susţine colocviul pentru gradul didactic I, seria 2017-2019, şi nu au depus la dosarul de înscriere 2 fotografii ¾ (cu numele din certificatul de naştere, prenumele, gradul, specializarea şi seria-scrise pe verso), sunt rugate să le depună la secretariatul DPPD la înscriere. 

Colocviul de admitere se va susţine miercuri, 08.02.2017, şi joi, 09.02.2017, repartizarea pe specializări urmând a fi publicată la începutul lunii ianuarie.

Taxa este în cuantum de 300 lei şi se achită la casieriile UPIT (Rectorat sau Gh. Doja) sau

CONT DPPD RO13TREZ04620F331700XXXX   TREZORERIA PITEŞTI COD FISCAL 4122183

Înscrierea constă în:

1.Cererea de înscriere completată cu numele din certificatul de naştere (care se găseşte în secţiunea Documente utile);

2. Convenţia cadru completată în dublu exemplar;

3. Copie chitanţă;

4. Fotografii.