Cursuri de pregatire la disciplina PEDAGOGIE

IN ATENTIA CANDIDATILOR INSCRISI PENTRU  SUSTINEREA EXAMENELOR IN VEDEREA ACORDARII GRADULUI DIDACTIC II, SESIUNEA AUGUST 2015

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, din cadrul Universitatii din Pitesti, organizeaza cursuri de pregatire la disciplina PEDAGOGIE, pentru candidatii inscrisi la sustinerea examenelor in vederea acordarii gradului didactic II, sesiunea august 2015.

Aceste cursuri îşi propun să ofere competenţe psiho-pedagogice, didactico-metodologice, de comunicare şi relaţionare, de organizare şi conducere a clasei de elevi, de evaluare a activităţii didactice, de inovare a practicilor educaţionale, de iniţiere şi promovare a parteneriatului şcoală – comunitate, de promovare a valorilor europene.

Activităţile se vor desfăşura în mai multe serii de formare în perioada 15 iulie – 31 iulie 2015.

Inscrierea se face pana la data de 10 iulie 2015 la sediul DPPD: Pitesti, str. Republicii,  nr.71, cladirea Centrul de Calcul, etaj III, cam. 306, tel. 0348.453.431

Formatori: cadre didactice ale DPPD si ale Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei.

Grup ţintă: cadre didactice din învăţământul gimnazial si liceal.

Criterii economice: număr minim de cursanţi – 40; costuri/cursant  -  250 lei