Prezentare

DPPD propune cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar o serie de programe de formare continuă, acreditate de Centrul Naţional pentru Formarea Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP) şi care însumează credite profesionale transferabile.


Persoanele care doresc sa parcurgă cursurile de formare continuă, în regim subvenţionat sau cu taxă realizate de DPPD sunt rugate să se adreseze Inspectoratelor Şcolare Judeţene, serviciul de perfecţionare,  precum şi DPPD, Universitatea din Pitesti la sediul din Str. Republicii nr. 71, etaj 3, camera 306, tel./fax. 0348.453.431, dppd.upit @gmail.com