UNIUNEA EUROPEANA -Program finantat prin Phare Universitatea din Pitesti CALED 1
CALED 1 - Program de formare

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ „CALITATE ÎN EDUCAŢIE – CALED 1”, este acreditat de către Centrul Naţional pentru Formarea Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar prin decizia nr. 169/20.11.2007.

 

Scopului programului:

 Antrenarea cursanţilor într-un  proces de dezvoltare personală şi profesională în acord cu profilul actual de competenţe al profesorului, aşa cum este el promovat  pe plan naţional şi european, pentru a deveni furnizori ai unei  autentice culturi a calităţii în unităţile şcolare de învăţământ pe care le reprezintă şi pentru valorificarea  potenţialului existent în comunitatea locală în care ei îşi desfăşoară activitatea .

 

Grup ţintă: Profesori din învăţământul preuniversitar din liceele din mediul rural

Durata cursului:  program de lungă durată - 330 ore

Forma de învăţământ: zi

Nr. de credite profesionale alocate: 90

Modulele componente ale programului de formare continuă:

 

1.      DIDACTICA –      program categoria 1, 90 de ore, 30  credite profesionale transferabile

 

2.      CONSILIEREA CARIEREI – program categoria 3, 60 de ore, 15  credite profesionale transferabile

 

 

3.      ÎNVĂŢAREA EFICIENTĂ – program categoria 2, 60 de ore, 15  credite profesionale transferabile

 

4.      PEDAGOGIA CENTRATĂ PE ELEV - program categoria 2, 60 de ore, 15  credite profesionale transferabile

 

5.      MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE - program categoria 2, 60 de ore, 15  credite profesionale transferabile