UNIUNEA EUROPEANA -Program finantat prin Phare Universitatea din Pitesti CALED 1
CALED 1 - Grup Ţintă

Grupul Å£intă este format din profesorii din învăţământul preuniversitar din liceele din mediul rural. CursanÅ£ii cuprinÅŸi în grupul Å£intă a fost selectat după criteriul corespondenÅ£ei cu priorităţile proiectului PHARE 2005, precum ÅŸi după criteriul relaÅ£iilor tradiÅ£ionale de colaborare ale DPPD al Universităţii din PiteÅŸti în domeniul formării iniÅ£iale ÅŸi continue a personalului didactic cu Inspectoratele Åžcolare din regiunile vizate. O parte însemnată dintre profesorii care  putea participă la programul CALED 1, sunt absolvenÅ£i ai Universităţii din PiteÅŸti ÅŸi/sau ÅŸi-au  obÅ£inut gradele didactice la nivelul  DPPD al Universităţii din PiteÅŸti

Strategia de selectare a membrilor grupului ţintă s-a sprijinit pe următoarele coordonate:

1.      priorităţile vizate de programul PHARE 2005

2.      nevoile de formare ale cadrelor didactice din liceele din mediul rural  asociate

3.      structura  grupului Å£intă de la nivelul fiecărei unităţi ÅŸcolare de învăţământ asociate.

 

Lista grupului Å£intă ÅŸi a beneficiarilor direcÅ£i ÅŸi indirecÅ£i.   

 

Localitatea

Judeţul

Unitatea de învăţământ

Beneficiari direcţi

Beneficiari indirecţi

COM. STÂLPENI

ARGEÅž

GRUP ÅžCOLAR STLPENI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. RUCÄ‚R

ARGEÅž

GRUP ÅžCOLAR FORESTIER RUCÄ‚R

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. VEDEA

ARGEÅž

GRUP ÅžCOLAR I. GH. DUCA

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. DOMNEÅžTI

ARGEÅž

GRUP ÅžCOLAR DOMNEÅžTI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. MÄ‚RÄ‚CINENI

ARGEÅž

GRUP ÅžCOLAR AGRICOL MÄ‚RÄ‚CINENI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. CORBENI

ARGEÅž

LICEUL CORBENI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. MOZÄ‚CENI

ARGEÅž

GRUPUL ÅžCOLAR MOZÄ‚CENI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

DRÄ‚GÄ‚NEÅžTI – VLAÅžCA

TELEORMAN

GRUPUL ÅžCOLAR TEHNIC DRÄ‚GÄ‚NEÅžTI – VLAÅžCA

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. OLTENI

TELEORMAN

LICEUL TEORETIC OLTENI

Cadrele didactice

Comunitatea locală

COM. PIATRA

TELEORMAN

LICEUL PIATRA

Cadrele didactice

Comunitatea locală