UNIUNEA EUROPEANA -Program finantat prin Phare Universitatea din Pitesti CALED 1
Activităţi de predare, învăţare, evaluare, dezvoltare

Scopul fundamental al programelor de formare continuă adresate cadrelor didactice nu este atât unul informativ ci, mai ales unul formativ care vizează în mod expres optimizarea practicilor educaţionale concrete. Pentru aceste considerente toate programele analitice  prevăd indicatori observabili de verificare imediată a succeselor dobândite în câmpul educaţional. Adaptarea la nevoile  de formare şcolară şi profesională  ale comunităţii locale  constituie, de asemenea, o preocupare constantă pentru formatori.

Formatorii cuprinşi în program vor susţine activităţi de curs, în conformitate cu programarea orară şi cu programele analitice ale disciplinelor. Acestea se vor derula pe tot parcursul programului de formare  în conformitate cu repartizarea orelor şi a creditelor profesionale transferabile.

 

Formatorii cuprinşi în program vor susţine activităţi aplicative şi de laborator, în conformitate cu programarea orară şi cu programele analitice ale disciplinelor.  Acestea se vor derula pe tot parcursul programului de formare  în conformitate cu repartizarea orelor şi a creditelor profesionale transferabile. Aceste activităţi le vor permite cursanţilor să  exerseze unele comportamente profesionale necesare consolidării priceperilor şi deprinderilor  formate şi vor asigura calitatea practicilor de specialitate.

 

Aceste activităţi sunt concepute să se desfăşoare astfel încât  să permită identificarea nivelului de plecare pentru ca apoi, la capătul derulării lor, să devină posibilă  evidenţierea progreselor. Pentru acest motiv în relaţia didactică precizată a fost inclus şi termenul de „dezvoltare”. Acestei categorii i se subsumează  toate activităţile de formare necesare acumulării de către cursanţi a celor 90 de credite profesionale transferabile şi, în consecinţă a Certificatului de Competenţe profesionale.